CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Com comptabilitzar les paneres de Nadal

Com comptabilitzar les paneres de Nadal i les seves implicacions fiscals

S'acosta el Nadal i tots els treballadors estan a l’espera de la panera de Nadal que l'empresa acostuma a lliurar als seus assalariats.

Segurament per a la majoria de persones el que més importa es el que pugui dur la panera de Nadal en el seu interior. No obstant això, els comptables i els responsables de la fiscalitat de les empreses es plantegen un altre tipus de pregunta després que aquest obsequi es consideri una renda en espècie cap al treballador segons l’Art. 12.1 i 29 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Les preguntes que es plantegen són les següents: l’empresa es pot deduir la factura de les compres de les cistelles de Nadal? En cas que pugui, l’IGI d’aquesta factura podrà ser deduït en l’autoliquidació? I com tributaran aquestes paneres en l’impost de societats?

  • Com tributen les paneres de Nadal en l'Impost de societats?

Els sopars, els regals d'empresa i les paneres de Nadal són costum en moltes empreses. Precisament aquest costum és un concepte clau a l'hora de deduir la despesa en l'impost de societats ja que en l'article 13.f de la Llei 95/2010, de 29 de desembre, de l'IS, s'estableix que "no tindran la consideració de despeses fiscalment deduïbles els donatius i liberalitats.", tot i que s'especifica posteriorment que no serà el cas de "les despeses per atencions a clients o proveïdors ni els que d'acord amb els usos i costums s'efectuen respecte al personal de l'empresa ... ".

Per tant, si aquestes despeses són de caràcter habitual estarem davant una despesa deduïble en l’IS (sempre que no se superi el llindar de l’1% especificat en el mateix article) i que podrem demostrar amb les factures de despeses similars d'anys anteriors.

Aquest punt esdevé una mica conflictiu pel que fa a les empreses de nova creació ja que, en teoria, no podran deduir aquestes despeses fins que no es converteixin en un costum; un fet subjectiu i discriminatori, tant per a les empreses com per als seus treballadors, ja que aquests es podrien quedar sense.

  • Com tributen les paneres en les nòmines dels assalariats?

Tal i com hem indicat a l’inici, aquesta ofrena està considerada com una retribució en espècie, no exempta, i com a tal s’ha d'incloure en la nòmina de l’assalariat integrant-lo en la seva base pel càlcul de l’IRPF, de tal manera que també estarà sotmès a la base de cotització de la CASS.

Els assalariats han d’assegurar-se que s'incloguin en la nòmina i, posteriorment, en el certificat de retencions que lliura l’empresa als seus assalariats, amb l'objecte de facilitar la confecció de la declaració de l'IRPF.

  • Es pot deduir l'IGI de les paneres de Nadal?

L’IGI d'aquesta despesa no serà deduïble, en general, ja que l'article 64 d) de la llei de l’IGI 11/2012 estableix que no podran ser objecte de deducció dels béns o serveis destinats a atencions a clients, assalariats o terceres persones.

Per aquest motiu, el departament de tributs i de fronteres sempre tindrà dret a participar per Nadal en aquests obsequis ja que s’haurà de tributar part del seu valor.

Resumirem tot això en un exemple pràctic:

L’empresa XYZ de nova creació amb 2 assalariats vol oferir una panera de Nadal, motiu pel qual fa adquisició de 2 cistelles per un valor total de 100 euros (IGI inclòs).

  1. Impost de societats:

La despesa s’haurà de tenir en compte com a despesa no deduïble en l’impost ja que no és un costum a l’empresa i per tant aquests 100 euros se sumaran a la base de tributació.

  1. Impost de l’IRPF i cotització a la CASS:

Els assalariats que rebin la panera hauran d’imputar el valor d’aquesta panera a la seva base de l’IRPF i també l’hauran de cotitzar a la CASS.


L’apunt comptable es comptabilitzaria de la següent manera:


649. Rendiments en especies als treballadors                106,95 €

465. Remuneracions pendents de pagament         100 €
476. Retenció per IRPF                                                       0 €
476. CASS a pagar                                                           6,95 €

642. CASS Empresa                                                                    16,58 €

476. CASS a pagar                                                         16,58 €


Per tant, l’empresa suporta una despesa global per un valor de 123,53 euros i els assalariats, al no estar subjectes a l’IRPF, no tindran en compte la panera en la seva base de tributació de l’IRPF.

  1. Impost General Indirecte:

L’empresa no pot deduir l’IGI que ha suportat (4,30 euros) de les paneres i s’haurà de comptabilitzar com un cost més per a ella.

Com comptabilitzar les paneres de Nadal
5 (100%) 1 vote

No hi ha comentaris.

Deixa el teu comentari