CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Com reclamar l’excés de tributació a Espanya per rendiments de capital mobiliari

Com reclamar l'excés de tributació a Espanya per rendiments de capital mobiliari (dividends i cànons)

Aquest post va dirigit a aquelles persones que obtenen rendiments de capital mobiliari (dividends o cànons) generats en seu espanyola i que han suportat una retenció per aquest rendiment superior al límit que marca el conveni de no doble imposició entre Andorra i Espanya(CDI).

Quan una persona no resident a Espanya en el sentit que marca el CDI entre Andorra i Espanya, percep una renda de capital mobiliari d’origen Espanyol (per exemple, dividends de Telefónica o de BBVA), per norma general si aquest rendiment no excedeix els 6.000 euros tindrà una retenció del 19% sobre el rendiment brut. Si el rendiment és superior, la retenció serà superior: del 21% entre 6.001 euros fins a 50.000 euros, i del 23% a partir de 50.001 euros.

Exemple: si una persona física amb residència a Andorra percep 5.000 euros de dividends d'una companyia espanyola, se li aplicarà una retenció del 19% (950 euros), per tant només li ingressaran en el seu compte 4.050 euros.

No obstant, el conveni entre Andorra i Espanya determina que per aquest tipus de renda, la imposició màxima amb la qual pot estar gravada aquest tipus de rendiment ha de ser del 15% (750 euros).

Per tant, aquest contribuent té dret a què li retornin el 4%, que és la diferència entre 19% (950 euros) i el 15% (750 euros), és a dir, 200 euros.

Com recuperar la doble imposició dels dividends?

Per poder reclamar aquest import, i evitar així la doble imposició de dividends, el contribuent haurà de fer una reclamació per ingressos indeguts mitjançant el formulari 210 espanyol juntament amb l’acreditació d’un certificat de residència fiscal a Andorra a efectes del conveni, que expedirà el departament de tributs i de fronteres d’Andorra i per tant la imposició que haurà suportat el contribuent serà només de 750 euros.

podrem obtenir pels propers exercicis la retenció directa del 15% sense haver de reclamar aquest 4%

Posteriorment si presentem aquesta informació relativa a la residència fiscal a Andorra a la nostra entitat financera que ens ingressa aquest rendiment, podrem obtenir pels propers exercicis la retenció directa del 15% sense haver de reclamar aquest 4%.

És important saber que per rendiments de capital anteriors, el tràmit per ingressos indeguts dóna dret a la seva reclamació fins als 4 anys anteriors a la generació del seu rendiment.

En el cas del cànons, la limitació per conveni està marcada en un màxim del 5%, i tindria la mateixa lògica d’aplicació si un contribuent amb residència fiscal a Andorra hagués estat subjecte a una retenció superior per aquest tipus de rendiment a Espanya.

Si desitgeu rebre més informació respecte a aquest tràmit, des de l’equip de La Vall Associats us animem a posar-vos en contacte amb nosaltres per dur a terme aquesta gestió tot preparant prèviament aquesta informació.

Documentació necessària :

  • Document d’identitat i acreditació de domicili a Andorra.
  • Certificat de residència fiscal a Andorra a efectes del CDI entre Andorra i Espanya.
  • Resum fiscal anual expedit per la vostra/es entitat/s financera/es a Andorra
Fes que se sàpiga!

No hi ha comentaris.

Deixa el teu comentari