CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Avís legal

DADES PERSONALS

Protecció Dades Personals
En aquest lloc web no es recull cap dada personal sense el consentiment del client. Les dades personals que el client facilita no se cedeixen ni es venen a tercers. Les dades que se sol·liciten són les estrictament necessàries i imprescindibles per a poder proporcionar una resposta o una prestació de servei al client.

Drets De L'usuari
Les dades personals recollides en aquesta Web es tractaran única i exclusivament amb la finalitat descrita en la Protecció de dades personals i no s'utilitzaran per a cap altra finalitat. En qualsevol moment els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, oposició, correcció i supressió de les seves dades de caràcter personal. Aquests drets els pot exercir l'usuari davant del responsable del tractament de les dades, mitjançant una sol·licitud per carta o correu electrònic al domicili social de l'empresa:

La Vall Associats
C/ Doctor Vilanova, 11. Baixos. Edifici Davi.
Andorra la Vella. AD500. ANDORRA.
Tel. 00376802234
Correu electrònic: info@lavallassociats.com

La Vall Associats es reserva el dret en tot moment de modificar les dades de la pàgina web mitjançant l'actualització de la mateixa. La Vall Associats no podrà ser considerada responsable per qualsevol dany, directa o indirectament, que resulti d'alguna informació de continguts a la web. L'usuari es compromet a no utilitzar en aquesta pàgina web, informació que pugui comportar responsabilitat civil o penal, i es compromet així mateix a no difondre a través de la pàgina web informació il·legal, contrària a l'ordre públic o difamatòria.

Legislació aplicable i jurisdicció
Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.
Els usuaris d'aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal i dels seus continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'usuari respondrà enfront de LA VALL, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb finalitats lesives vers els béns o interessos de LA VALL o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de LA VALL.

Amb caràcter enunciatiu i de cap manera limitatiu, l'usuari, d'acord amb la legislació vigent, haurà d'abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per LA VALL.

Tot el contingut que pugui ser descarregat del Portal de LA VALL és per a ús personal i, no pot ser utilitzat per a altres fins, qualsevol que siguin, ni cedit a tercers.

E-mail: info@lavallassociats.com

Fes que se sàpiga!