CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Comptabilitat empresarial a Andorra

La comptabilitat a Andorra i la importància de l’assessorament comptable empresarial

Per a moltes persones, segurament, dur a terme la comptabilitat empresarial a Andorra no és més que un tràmit legal obligat per l’Estat per poder presentar els comptes. Dit d’una altra manera, no tenim una altra opció.

A Andorra se’ns obliga a presentar i a dipositar els comptes, segons la llei 30/2007 d’entrada en vigor l’1 de gener del 2009, dins del termini màxim de 6 mesos des del tancament de l’exercici comptable.

Per tant, per a una societat, comerç o activitat econòmica que finalitzi el seu exercici comptable al 31/12/X, ha de formular-los i signar-los abans del 30/06/X+1, i el dipòsit dels mateixos no pot excedir 1 mes a posterior de la seva formulació.

Qui ha de presentar la comptabilitat bàsica?

En aquest sentit actualment les persones responsables de presentar i dipositar els comptes anuals són :

 • Els empresaris exercint una activitat econòmica.
 • Les societats SA, SAU, SL o SLU.
 • Les societats en les quals els socis siguin il·limitadament responsables dels deutes socials.

Tot i això, però, els empresaris que no operen a través de societats anònimes (SA, SAU) o de responsabilitat limitada (SL, SLU) no tenen l’obligació de presentar els comptes si la seva xifra anual d’ingressos totals és inferior als 150.000 euros.

Aquesta excepció pot fer que molts empresaris decideixin no presentar els seus comptes i no dur a terme una comptabilitat pels costos que representa. No obstant, ignoren com d'important i útil pot resultar dur-la a terme.

Per a què serveix la comptabilitat?

La comptabilitat és una eina que permet conèixer la realitat econòmica i financera de l'empresa, així com la seva evolució al llarg del temps, la seva tendència i poder fer-ne projeccions de futur. I això és el realment interessant.

La comptabilitat permet tenir un coneixement i control absolut de l’empresa. Permet prendre decisions amb precisió i ajuda a preveure el que pot passar a curt i a llarg termini.

La comptabilitat empresarial és molt més que uns estats financers que cal presentar a aquells actors econòmics que ho puguin sol·licitar.

Comptabilitat empresarial

Una bona gestió comptable de la teva empresa t'ajudarà a prendre les decisions correctes

Molts empresaris consideren que la comptabilitat a Andorra és una despesa que es podrien estalviar. Això fa que, sovint, i sense tenir-ne la tècnica necessària, elaborin ells mateixos la comptabilitat. Però en realitat es tracta d'una inversió per conèixer millor la seva empresa. A l'hora, és una eina que els permetrà administrar correctament el seu efectiu, els seu inventari, els comptes a cobrar o a pagar, els seus passius, els costos i les despeses i també els seus ingressos. En definitva, conèixer el funcionament global de l’empresa permet a l’empresari prendre decisions, anticipar-se a situacions difícils i visualitzar oportunitats.

A més, l’elaboració dels impostos es basa principalment en els resultats que sorgeixin de la comptabilitat. Per tant, la declaració de les obligacions fiscals té relació directa amb els resultats que sorgeixin de la comptabilitat.

En resum, una bona gestió de la comptabilitat és una eina fonamental per gestionar correctament l’empresa.

Quan presento la comptabilitat?

S’ha d’elaborar durant tota la vida de l’empresa. És important revisar els estats financers periòdicament per poder fer ajustos necessaris que poden ser molt importants respecte als beneficis o pèrdues que puguin sorgir. Per exemple, podem analitzar a través d’una comptabilitat de costos que el producte B no és rendible pel volum d’unitats que produïm i que per tant és millor, o bé abandonar-lo, o bé disminuir-ne la seva producció per evitar costos a nivell de volum. Aquest ajust pot fer variar substancialment el fet d’entrar en pèrdues o en guanys.

11 consells per gestionar correctament la comptabilitat

Si has arribat fins aquí vol dir que estàs realment interessat en la comptabilitat empresarial. Així doncs, no et fem esperar més i t'exposem a continuació 11 consells essencials que t'ajudaran a mantenir una gestió comptable fiable per a l'empresa:

 1. Utilitza un programa de comptabilitat fiable: Sovint les empreses controlen la comptabilitat a través d’un full de càlcul. Això no dóna cap seguretat a la informació que hi ha enregistrada ja que pot ser fàcilment manipulada i/o esborrada per altres persones restant punts a la seva credibilitat. En canvi, la utilització d’un programa de comptabilitat ens permetrà tenir la informació actualitzada a cada instant i poder tenir informes dels estats financers sempre que es desitgi.
 2. Arxiva totes les factures emeses i altres ingressos de forma ordenada amb el teu número, ja sigui de manera digital o en paper.
 3. Arxiva totes les factures rebudes i altres despeses en algun sistema que et permeti buscar-les de forma eficaç: La manera més senzilla és localitzar-les a través d’un numerador inscrit en la factura i que aquestes siguin ordenades de manera descendent. També existeix la possibilitat d’ordenar-ho per proveïdor.
 4. Demana totes les factures que tinguis de les despeses i arxiva-les immediatament per evitar que s’acumulin desordenadament en un calaix o apilades en un munt de papers.
 5. Adjunta cada factura amb el corresponent rebut bancari o justificació del pagament.
 6. Porta al dia la facturació de la l'empresa.
 7. Guarda una còpia dels extractes bancaris.
 8. En el cas de tenir una activitat comercial fes un quadre de caixa diari per tal de poder controlar les diferències entre ingressos i recaptació: D’aquesta manera podràs saber si s’han extraviat diners de la caixa.
 9. Controla les entrades i les sortides de les mercaderies per tal de poder gestionar i comptabilitzar correctament el teu inventari: La gestió del inventari és molt important ja que la seva fluctuació pot fer variar el resultat de l’exercici de manera notable. És per això que la nostra recomanació és utilitzar un instrument fiable que permeti la seva gestió de forma acurada.
 10. Actualitza la teva comptabilitat o envia tota la documentació al teu comptable periòdicament. A ser possible cada setmana o cada quinzena.
 11. Contracta els serveis de professionals per elaborar la comptabilitat: Com ja hem comentat anteriorment, l’elaboració de la comptabilitat és primordial per gestionar els recursos i preveure, així, els escenaris futurs de l’empresa. Amb tot, contractar una persona a ple temps sovint resulta excessivament costós, alhora que s’assumeix el risc de no estar al dia dels diversos canvis legals que poden tenir lloc. Per això, una solució passa per contractar serveis externs a través de professionals especialitzats a la teva disposició per tal que:
  1. Estiguis sempre informat de la situació financera de l’empresa ja que aportaran el seu valor afegit a la interpretació dels resultats a fi d’ajudar-te a prendre les millors decisions.
  2. Abaratir els costos de l’empresa.
  3. Garantir-ne la confidencialitat al no exposar aquesta informació valuosa a certes persones de l’organització.

Dur una comptabilitat que compleixi aquests consells et permetrà tenir un coneixement de la situació real de l'empresa i, per tant, un major poder de decisió.

Fes que se sàpiga!

No hi ha comentaris.

Deixa el teu comentari