CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Fiscalitat a Andorra

Assessorament fiscal a Andorra

Durant el 2009 Andorra va agafar el compromís d'establir els acords d'intercanvi d'informació fiscal i de desenvolupar una fiscalitat homologable amb Europa respectant els principis de l'OCDE. L'1 de gener de 2015 s'aprova la Llei de l'IRPF que constitueix la peça final per fer encabir el Principat d'Andorra dins d'un marc fiscal homologable. Per aquest motiu, durant aquests últims anys, la fiscalitat a Andorra ha agafat un pes important.

Per això és recomanable deixar la teva empresa en mans expertes que mantinguin el teu negoci dins el marc legal fiscal andorrà. Per complir amb les obligacions tributàries vigents és important l'assessorament i la planificació fiscal per mantenir una empresa competitiva. En aquest sentit t'oferim tot un ventall de serveis relacionats directament amb la fiscalitat andorrana que, al mateix temps, es poden integrar en un servei més ampli que inclogui un assessorament comptable i financer.

Serveis fiscals

 • Planificació i optimització fiscal, tant a nivell empresarial com a nivell personal.
 • Gestió de l'exempció de l'impost de les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
 • Elaboració i presentació dels diferents impostos vigents al Principat d'Andorra (Impost de Societats, Impost de la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre la Renda dels No Residents, IGI, ITP, IPV i Impostos Comunals).
 • Declaració de rendiments arrendataris.
 • Seguiment i assessorament de la residència fiscal en el marc dels convenis de doble imposició.
 • Assessorament i elaboració de les declaracions sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Gestió de les declaracions de no residents fiscals a Espanya (Hisenda Espanyola).
 • Assessorament fiscal sobre els impostos directes, indirectes estatals i locals al Principat d'Andorra.
 • Gestió de les declaracions de no residents fiscals a Andorra (Agència Tributària Andorrana).
 • Gestió de l'exempció de l'impost de transmissions immobiliàries.
 • Elaboració i presentació de les declaracions, liquidacions i pagaments a compte i resolució de procediments tributaris.

CONTACTE: info@lavallassociats.com

Fes que se sàpiga!