CatalàCatalà/span> EspañolEspañol/span> EnglishEnglish/span> FrançaisFrançais/span>
Salari mínim a Andorra 2022

Imatge: www.laciutat.cat

Salari mínim a Andorra per a l'any 2022

(actualitzat 1 de maig del 2022)

El passat 1 de maig hi ha haver una actualització del salari mínim a Andorra per a l'any 20022, motiu pel qual hem procedit a actualitzar aquest post a partir del decret publicat al Bopa i que deroga l'anterior Decret 13/2022, del 12-1-2022, de fixació del salari mínim horari interprofessional:

Decret 190/2022, de l’11-5-2022, de fixació del salari mínim horari interprofessional per a l’any 2022.

L’article 73 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals defineix el salari mínim interprofessional com la remuneració que l’empresa ha de satisfer obligatòriament a la persona assalariada en tots els supòsits, i preveu que el Govern fixi periòdicament, com a mínim un cop a l’any, el salari mínim interprofessional.

Així, el Decret 13/2022, del 12-1-2022, de fixació del salari mínim horari interprofessional per a l’any 2022 va fixar un increment del salari mínim horari interprofessional del 3,3%, amb efecte a partir del dia 1 de gener del 2022.

Actualment, en el marc de les accions per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, i amb l’objectiu marcat pel Govern d’augmentar progressivament el salari mínim fins a arribar al llindar recomanat pel Consell d’Europa, el Govern proposa anar més enllà de l’augment de l’IPC del 2021, amb un increment addicional del salari mínim del 3,67%, amb efecte a partir de l’1 de maig del 2022. Atès el càlcul sobre el salari per hora aplicat d’acord amb les normes d’arrodoniment a dos decimals;

A proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió del dia 11 de maig del 2022, ha aprovat aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

1. El salari mínim horari interprofessional s’incrementa un 3,67% amb efecte a partir del dia 1 de maig del 2022.
2. En conseqüència, el Govern ha acordat fixar el salari mínim horari interprofessional per a l’any 2022 en l’import de 6,93 €/hora (sis euros amb noranta-tres cèntims) amb efecte a partir de l’1 de maig del 2022.

Salari Hora 6,93.-€
Salari dia 55,44.-€
Salari-mensual 1.201,20.-€
Hores-dia 8
Hores-setmana 40
Dies-vacances 30

Disposició derogatòria

Aquest Decret deroga el Decret 13/2022, del 12-1-2022, de fixació del salari mínim horari interprofessional per a l’any 2022.

Fes que se sàpiga!